BIVSTVOVANJE, HERMENEUTIKA, SUBJEKT
Želimir Vukašinović

Knjiga Želimira Vukašinovića Bivstvovanje, hermeneutika, subjekt - ka granicama ontološke neutralizacije tubivstvovanja - predstavlja doprinos domaćoj literaturi koja tretira pitanje statusa odnosa između čovjeka, pjesništva, umjetnosti i filozofiranja, u ovome slučaju reinicirajući već potisnuti problem subjekta u okviru ontološkog istraživanja mogućnosti razumijevanja i interpretiranja ljudskog načina bivstvovanja. Bitno je istaći da se ovdje u knjizi Želimira Vukašinovića radi o pokušaju da se Hajdegerova fundamentalna ontologija tumači kao hermeneutika Bivstvovanja i time, u kontekstu autorove detaljne nivelacije ontološke diferencije, opozove svođenje egzistencijalne analitike tubivstvovanja na egologiju (npr. Levinas). Recenzent: prof. dr Mišo Kulić

broš povez, 16,5 x 10,5cm, latinica, filozofija, prvo izdanje, 2010 god. 169 strana.
ISBN 978-86-7784-169-0
Cena 200 Din
FILOZOFSKO TEOLOŠKI LEKSIKON
Ivan Kolarić

Radi se o delu koje je vrelo mislilaca i ideja, koje su pokretale svet i osmišljavale ljudski život, tokom skoro tri prethodna milenijuma. Kolarić sabira i sokoli članove nevidljive transtemporalne epistemičke zajednice, na kristalno jasno mišljenje i podvig duhovnog uzdizanja, kao i kreativnu i tolerantnu komunikaciju pri, uvek individualnom osvajanju životnih smislova. Uobzirivši da radoznali duhovi ne žele dosadne knjige, u osvajanju životnih u LEKSIKONU se nahode i reprezentativni fotosi filozofa i teologa, jer kako Hegel reče: „Lice filozofa je lice nadahnuto i oživljeno duhom.“ ... Premda uvek ima onih koji idu brže i dalje od ostalih, filozofija ne sme ostati elitistička i izgubiti komunikaciju sa publikom i životom. ...U nama postoji bar zametak onoga što je kod filozofa rascvetana misao...(filozofija je ljubav prema mudrosti, a istovremeno i „modus vivendi“.

tvrd povez, 16,5 x 23,5, ćirilica, leksikon, I izdanje, 2010 god. 452 strana.
ISBN 978-86-7784-160-7
Cena 2500 Din
Genealogija istorije budućnosti
Želimir Vukašinović

„U ovoj oblasti ništa ne može da se dokaže, ali štošta može da se pokaže“ Martin Hajdeger

Mek povez, 16.5 x 10.5cm, Ćirilica, Filozofija, II izdanje, 2006. god. 65 strana.
ISBN 86-7784-045-1
Cena 100 Din
KRIZA INTELEKTA
Branko Lukić

Kriza intelekta je, misli Lukić,fenomen zapadne civilizacije. Nije posve jasno kako se kriza intelekta shvata, budući da se on vezuje za zapadnu civilizaciju koja pokazuje njegovu krizu. „Kriza intelekta ne počiva na sukobu tradicije i modernizma, već stanja duha u kome dominira ego“. Snalaženje čoveka je samo kompromis, koji ne daje ništa osim stalnog kretanja u krug. Treba izaći iz tog kruga...

broš povez, 16,5x10,5, ćirilica, filozofija, prvo izdanje, 2008 god. 124 strana.
ISBN 978-86-7784-116-4
Cena 200 Din
PARANEZE I MAKSIME
Artur Šopenhauer

I onaj koji je jednom osetio šta u našem čovečanstvu znači pronaći jednom pravo prirodno biće, koje je jasno izraženo, koje stoji i koje se kreće na sopstvenim nogama, taj će shvatiti moju sreću i iznenađenje kada sam našao Šopenhauera.

Tvrd povez, 16.5 x 10.5cm, Ćirilica, Filozofija, Drugo izdanje, 2011. god. 136 strana.
ISBN 978-86-7784-208-6
Cena 250 Din
PO-ETIKA PADA
Želimir Vukašinović

Ova knjiga je odavno izgubila svoj naučni značaj, a Ružić je i nije pisao sa naučnim namerama. Ipak, gosp. Radović je učinio veliki napor da knjigu, posle skoro 100 godina, ponovo ponudi domaćim čitaocima, kao veliki doprinos izučavanju istorije ideja na našem prostoru, Balkanu.

broš povez, 16 x 13,5, ćirilica, kompozicije filosofije, I izdanje, 2006. god. 158 str. strana.
ISBN 86-7784-045-1
Cena 200 DinUkupno 6 naslova u biblioteci.

Ostale biblioteke
   
Izdavačko preduzeće Legenda K.D. Lomina 4, 32000 Čačak, 032 348 648, legenda@eunet.rs