Bratstvo mrčajevačkih šest familija
Rade Ljubičić

Često sam bio u prilici da me pitaju nešto o mojim precima. Ne samo ja, nego i mnogi stariji, nismo znali starije od dede i pradede. Odgovor na pitanje: Gde su nam koreni? - dao je u ovoj knjizi autor.

Mek povez, 24 x 16.5cm, ćirilica, monografija, I izdanje, 2004. god. 280 strana.
ISBN 86-83525-08-2
Cena 500 Din
DIDAKTIČKO METODIČKE KARAKTERISTIKE ČITANKI
Dragana Gavrilović Obradović

Knjiga Dragane Gavrilović Obradović predstavlja teorijski pogled na empirijska istraživanja čitanki za mlađe razrede osnovne škole i ima za cilj da sagleda i opiše promene u srpskim čitankama u drugoj polovini 20. veka, i to sa aspekta njihovog sadržaja, didaktičko-metodičkih aparatura i ilustrovano-tehničke opremljenosti. U istraživanju je primenjena teorijska analiza kao istraživačka metoda. Rezultat ovog istraživanja mogli bi da utiču na stvaranje kvalitetnijih čitanki, a time i bolju organizaciju i izvođenje nastave srpskog jezika u mlađim razredima osnovne škole.

broš povez, 16,5 x24,5, ćirilica, teorijski pogled, I izdanje, 2012 god. 120 strana.
ISBN 978-86-7784-227-7
Cena 600 Din
ESTETIČKI PRISTUP UMETNIČKOM TEKSTU U NASTAVI
Mirjana Čutović

Ova knjiga predstavlja značajan doprinos izučavanju, tumačenju, interpretaciji i recepciji umetničkog teksta u nastavi srpskog jezika i književnosti i u metodičkoj praksi i teoriji. Sadržaj knjige nudi praktičarima i tumačima književnog teksta načine i modele za ostvarenje višeg kvaliteta interpretacije, mogućnost efikasnije primene inegrativnih metodoloških postupaka i proširuje znanja, naročito u oblasti koja se bavi estetskim vrednovanjem književnog teksta u nastavi i nauci o književnosti. Uloga nastavnika i njegove obaveze proističu iz načelnih principa i zadataka nastave srpskog jezika i književnosti i sadržaja nastavnih planova i programa. On mora biti svestrano obrazovna ličnost, sa posebnim poznavanjem književne teorije, istorije, estetike, stilistike, retorike, umetnik reči i kreator koji razume važnost svog poziva u podizanju mladih naraštaja.

broš povez, 24 x 16.5, ćirilica, metodika, Strukturalna analizaumetničko vaspitanje, I izdanje, 2011 god. 180 strana.
ISBN 978-86-7784-204-8
Cena 700 Din
SRPSKE ČITANKE U PROŠLOSTI
Dragana Gavrilović Obradović

Čitanke analizirane u ovoj knjizi dugo su održale moralistički karakter. Bile su sveopšteg karaktera i uglavnom predstavljale udžbenike opšteg tipa, sa raznovrsnim sadržajima iz: maternjeg jezika, gramatike, veronaukei religije, geografije, istorije, umetnosti i estetike, biologije, aritmetike i dr. Svako istraživanje o čitankama veoma je dragoceno i korisno za preuređenje i sastavljanje čitanki koje se danas koriste u našim školama, kao i za one koje će se koristiti u budućnosti.

broš povez, 16,5 x 24,5, ćirilica, Istraživački rad, I izdanje, 2012 god. 45 strana.
ISBN 978-86-7784-226-0
Cena 200 DinUkupno 4 naslova u biblioteci.

Ostale biblioteke
   
Izdavačko preduzeće Legenda K.D. Lomina 4, 32000 Čačak, 032 348 648, legenda@eunet.rs