Miormir Milinković
1948 / - Bukovik kod Priboja

Dela u izdanju izdavačke kuće LEGENDA:

- ANTOLOGIJA SRPSKE POEZIJE ZA DECU
- KORAK DALJE
- RETORIKA - sa izabranim besedama
- Strani pisci za decu i mlade

   
Učiteljsku i Višu pedagošku školu završio je u Užicu, a Filološki fakultet u Beogradu. Zvanje magistra filoloških nauka i doktora književnih nauka stekao je takođe u Beogradu. Živi i radi u Užicu. Sada je profesor za predmete Književnost, Književnost za decu i Retorika, na Učiteljskom fakultetu u Užicu. Bavi se književnim i naučnim radom, a piše i beletristiku. Član je Udruženja književnika Srbije. Objavio je više od sto književnokritičkih, naučnih i drugih radova.
   

   
Izdavačko preduzeće Legenda K.D. Lomina 4, 32000 Čačak, 032 348 648, legenda@eunet.rs