Milan Tadić
1958 / - Beograd

Dela u izdanju izdavačke kuće LEGENDA:

- SAVINA BARKA

   
Milan Taduć je rođen u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zemunu, a 1980 godine diplomirao je Pravnom fakultetu u beogradau. Magistrirao je na istom fakultetu 1995. godine na katedri za međunarodno pravo. sa širokim obrazovanjem i interesovanjima upustio se u traženju odgovora na suštinska pitanja.
   

   
Izdavačko preduzeće Legenda K.D. Lomina 4, 32000 Čačak, 032 348 648, legenda@eunet.rs