Jasna Milanović
1970 / - Bazel

Dela u izdanju izdavačke kuće LEGENDA:

- SARA - život ili pokora?
- ŽIVOT U ZLATNOM KAVEZU

   
Rođena je kao dete srpskih doseljenika u Bazelu. Pohađala je ekonomsku školu i završila je bankarstvo u Bazelu. Do današnjih dana đivi i radi u Bazelu kao knjigovođa. Svaki slobodan trenutak majka skoro odraslog sina koristi da piše svoje romane. do sada je objavila: -Mira - Ein Leben im goldenen Käfing - Edition nove, 2007; -Život u zlatnom kavezu - Legenda 2009; -Sara leben oder gehorchen - ILV 2012; -Sara - život ili pokora? - Legenda 2013.
   

   
Izdavačko preduzeće Legenda K.D. Lomina 4, 32000 Čačak, 032 348 648, legenda@eunet.rs